Hướng dẫn: Đây là trắc nghiệm để đo lường văn hoá tổ chức của bạn tại thời điểm hiện tại và mong muốn của bạn trong tương lai, vì là trắc nghiệm nên không có văn hoá tốt hay xấu. Nội dung trắc nghiệm sẽ được phần mềm tính toán cho ra một biểu đồ VHDN gởi trực tiếp đến email của bạn.

Cột hiện tại: Với mỗi mô tả, hãy tự đánh giá trung thực xem mức độ giống với tổ chức của mình hiện tại như thế nào BẰNG CÁCH KÉO THANH TRƯỢT theo thang từ 1-10. (1=hoàn toàn không giống, 10=hoàn toàn giống)

Cột mong muốn: Với mỗi mô tả, hãy xác định mức độ lý tưởng mà bạn mong muốn cho tổ chức của mình BẰNG CÁCH KÉO THANH TRƯỢT theo thang từ 1-10. (1=hoàn toàn không nên có, 10=hoàn toàn cần có)


{{$index+1}}. {{ques.text}}:


Hiện tại
Không giống
100% giống
Mong muốn
Không nên có
Cần có

Thông tin của bạn


Cám ơn bạn đã sử dụng phần mềm TRẮC NGHIỆM DISC miễn phí của Vita Share.

Bạn sẽ nhận 1 email thông báo kết quả bằng biểu đồ ngay sau khi trả lời 8 câu hỏi sau:

1. Bạn trong độ tuổi nào sau đây?

2. Nghề nghiệp của bạn?

3. Kinh nghiệm làm việc của bạn?

4. Bạn đã tốt nghiệp?

5. Bạn biết đến chương trình này qua kênh truyền thông nào?

6. Bạn quan tâm và muốn nhận thông tin về chương trình nào sau đây?

7. Bạn muốn nhận bản tin của Vita-share mỗi tuần?

8. Bạn muốn giới thiệu test DISC cho bạn bè

(Dòng này có thể nhập nhiều địa chỉ mail)

Đang gởi...