Hướng dẫn: Đây là trắc nghiệm đo lường năng lực quản lý của bạn.

Có 60 câu, hãy đọc từng câu và trả lời trung thực suy nghĩ của mình theo thang từ 1-5 (1: hoàn toàn không đồng ý, 5: hoàn toàn đồng ý)

Phần mềm sẽ tự động tính toán và gởi mail cho bạn kết quả cuối cùng bằng sơ đồ nói lên chỉ số năng lực quản lý


{{$index+1}}. {{ques.text}}


Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý

Thông tin của bạn


Cám ơn bạn đã sử dụng phần mềm TRẮC NGHIỆM DISC miễn phí của Vita Share.

Bạn sẽ nhận 1 email thông báo kết quả bằng biểu đồ ngay sau khi trả lời 8 câu hỏi sau:

1. Bạn trong độ tuổi nào sau đây?

2. Nghề nghiệp của bạn?

3. Kinh nghiệm làm việc của bạn?

4. Bạn đã tốt nghiệp?

5. Bạn biết đến chương trình này qua kênh truyền thông nào?

6. Bạn quan tâm và muốn nhận thông tin về chương trình nào sau đây?

7. Bạn muốn nhận bản tin của Vita-share mỗi tuần?

8. Bạn muốn giới thiệu test DISC cho bạn bè

(Dòng này có thể nhập nhiều địa chỉ mail)

Đang gởi...